06/03/2017 Dennis

Afdelingen verbinden door goede management rapportages

Voor Volkshuisvesting Arnhem was het elke maand weer een boel werk om de maandrapportage op te leveren, laat staan dat er tijd was voor goede analyse van de cijfers en het (bij)sturen op deze gegevens. Door concreet met twee thema’s aan de slag te gaan (betalingsgedrag en planmatig onderhoud) en daarbij afdelingsoverstijgend te inventariseren wat de informatiebehoefte was zijn er breed gedragen rapportages gebouwd die veel rust en grip hebben gebracht.

www.volkshuisvestingarnhem.nl

Volkshuisvesting Arnhem

“Bij Volkshuisvesting Arnhem worstelden we al een tijd met onze bedrijfsrapportages. Dennis heeft ons geholpen om in te zien dat het probleem niet lag in het gereedschap (het datawarehouse), maar dat we feitelijk te maken hadden met een organisatievraagstuk. Met een gestructureerde aanpak heeft Dennis ons geholpen om dat vraagstuk aan te pakken door middel van een pilotproject. Tijdens dat project hebben we twee bedrijfsrapportages opgesteld in nauwe samenwerking tussen de financiële afdeling, de lijnmanager, de afdeling informatiemanagement en de datawarehouse leverancier. Dennis had daarin toegevoegde waarde door als onafhankelijk en (waar nodig) kritische buitenstaander het proces te begeleiden. Waar we ons soms verloren in de details, zeg maar rapporteren omdat het kan, stuurde hij steeds op het doel van de rapportages. Wat heb je nodig om te sturen, wat om te verantwoorden en waarom? Steeds op zoek naar de eenvoud en nut en noodzaak van de rapportage. Het pilotproject heeft ons een mooie basis gegeven om op verder te bouwen naar een verbeterd rapportageproces en minder, maar vooral ook betere rapportages.”
– Michel van Dalen | Informatiemanager Volkshuisvesting Arnhem